Professioneel van droom naar daad!

Jouw idee

Wat doet Stadslab Breda voor jou:

Stel, je bent inwoner van Breda of je bent een groep bewoners of een (misschien startende) ondernemer en je hebt, of jullie hebben, een idee of een plan voor een leegstaand gebouw of een open terrein, voor jouw omgeving of voor de hele stad. Hoe krijg je het georganiseerd, hoe krijg je het gerealiseerd?

Stadslab Breda is er om dromen en initiatieven van Bredanaars, als het maar even kan, werkelijkheid te laten worden. Hoe? Door deze professioneel te verrijken. Planmakers op het juiste spoor te zetten of hen te verbinden met nuttige kennis en contacten. Daartoe beschikt het onafhankelijke Stadslab Breda over een netwerk deskundigen dat als klankbord en raadgever fungeert.

Waarom Stadslab Breda?

Om dromen en initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en dynamiek een stevige zet richting realisatie te geven. Vaak blijven initiatieven hangen in goede bedoelingen of stranden, omdat net dat beetje kennis ontbreekt of de bedenkers de weg kwijt raken in procedures. Stadslab Breda komt dan te hulp.

Professioneel van droom naar daad!

 

Oké, je hebt zojuist een vernieuwend idee voor Breda ingestuurd. Mooi! Wat is nu het vervolg? Dat lees je hieronder.

Ons doel is jouw innovatieve idee voor Breda professioneel richting realisatie te helpen duwen. Het is en blijft jouw idee, jij blijft verantwoordelijk voort voortgang en uitvoering, wij helpen je met de inzet van profs op velerlei terrein en een stevig proces. Dat gaat ongeveer zo.

Een nieuw initiatief gaat eerst naar de kerngroep van het Stadslab. Dat is een klein gezelschap deskundigen op verschillend terrein met bij elkaar ook heel wat ervaring als bestuurders. Daar krijgt jouw idee een eerste ‘weging’. Die gebeurt als regel ruimhartig. Dat wil zeggen: als de kerngroep er ook maar dát in ziet, gaat het Stadslab ermee aan de slag.

De ‘small’ benadering

Soms is een plan best overzichtelijk, maar ontbreekt het de bedenkers aan wat praktische handvatten om het verder te leiden. In zo’n geval krijg je of enkele deskundigen van het Stadslab toegewezen die je helpen het plan verder te completeren, beter uit te werken of van betere argumenten te voorzien. Als het bijvoorbeeld om een revolutionair plan met bouwkundige aspecten zou gaan, zal er wellicht een architect, een constructeur of een ervaren ontwikkelaar/aannemer aanschuiven. Met hen heb je dan een of enkele goede gesprekken. Ook kunnen ze je adviseren contact te maken met andere vernieuwers die op soortgelijk terrein actief zijn.

Ondertussen, als je daar geen bezwaar tegen hebt, komt je idee op de website van het Stadslab en dagen we gezamenlijk anderen uit opbouwend commentaar of tips te leveren die het plan sterker kunnen maken. Houd je het idee liever nog even geheim, dan gaat het de digitale kluis, waartoe alleen jij en de direct betrokken deskundigen toegang hebben.

De ‘medium’ benadering

Is het plan waarmee jij komt aanzetten complex of zodanig grensverleggend dat er wat te schakelen valt, dan kan het Stadslab een betrokken en terzake kundig platform organiseren dat het ontwikkelproces verder helpt duwen.

De ‘large’ aanpak

Hier gaat het om meer omvattende ideeën die niet zelden vooruitgang voor de stad als geheel of voor grote delen ervan beogen met een veelheid aan consequenties. In deze grote aanpak kan het Stadslab deskundigheid en betrokkkenheid mobiliseren in een themaconferentie. In de large aanpak wordt ook meer naar de zakelijke kant van een idee gekeken, al betekent dat niet dat het Stadslab zich ook als zakelijk partner opstelt. In alle gevallen blijft de indiener van het initiatief zelf verantwoordelijk voor de haalbaarheid en de uitvoering ervan.

‘Voogd-bewaker’

Niet alleen om het tempo erin te houden, ook om hock ups in ideeprocessen snel op het spoor te komen benoemt voor elk initiatief de kerngroep uit haar midden één lid tot ‘inspirerende bewaker’  of voogd daarvan. Deze voogd monitort de ontwikkeling en is ook eerste aanspreekpunt voor zowel indiener van het idee als voor de ingeschakelde deskundigen.

 

Onze partners:

               

Communiceren met Stadslab:           

 

 

Cookie-instellingen